Ontvang onze nieuwsbrief:

Mediabericht

21 juli 2020: Covid-19 ´Lang zal hij leven? Dan beter thuis geen feestje geven!´


Den Haag, 20 juli 2020 – Het risico om aan Covid-19 te worden blootgesteld, kan thuis veel groter zijn dan in een kantoortuin met vijftig collega’s. Goed ventileren scheelt een slok op een borrel en grotere ruimten hebben de voorkeur boven kleine. Wereldwijd adviseren wetenschappers aan
gezondheidsorganisaties om nu ook uit te gaan van coronabesmetting via microdruppels, oftewel
aerosolen. Ingenieursbureau DGMR heeft eraan gemeten en gerekend en adviseert grote ruimten op te zoeken, te ventileren en de luchtkwaliteit te meten.
De lockdown lijkt voorbij. Na de vakantie gaan we gewoon weer naar kantoor. Bedrijven treffen
maatregelen om de blootstellingsrisico´s te beperken. Maar in een open brief hebben 251 wetenschappers, waaronder dr. ir. Atze Boerstra, de WHO laten weten dat er dringend aanvullende maatregelen nodig zijn tegen coronaverspreiding door zwevende microdruppels. Die trekken zich namelijk niks aan van 1,5 meter en handen wassen helpt ook niet tegen aerosolen.

Ventilatie in winterstand
”Nu het zomer is en de ramen open kunnen, en we nog veel thuiswerken, zijn er in de meeste kantoren nog geen grote aanpassingen nodig ”, zegt binnenmilieu-expert Arjen Raue van BBA. ”Maar we voorzien dat over een paar maanden, als het winter wordt en de ramen dicht gaan, er veel gebouwen onvoldoende geventileerd worden om de verspreiding van aerosole virusdeeltje binnen de perken te houden. Normaliter zien wij meer gezondheidsklachten in kantoortuinen, maar uit onze berekeningen blijkt kantoortuinen in deze situatie beter presteren dan kleine ruimten.”
DGMR adviseert een drietrapsraket om het coronarisico te beheersen:
1. ventileren;
2. meting van de binnenlucht-kwaliteit; en
3. risicoberekening voor grote, of complexe gebouwen.

Samenwerking met de collega´s op kantoor, is op die manier goed haalbaar. ”Als de baas goed voor je zorgt, zet dan bij een feestje thuis alsjeblieft ook de ramen en deuren tegen elkaar open!”, zegt Raue.

 

Meer informatie voor de redactie
DGMR Raadgevende Ingenieurs – BBA Binnenmilieu bv.
1. Ir. Arjen Raue, ar-bba@binnenmilieu.nl, (0629) 34 85 63
2. Dr. ir. Atze C. Boerstra, ab-bba@binnenmilieu.nl, (0624) 42 75 47
https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 (open brief WHO)
https://dgmr.nl/
https://binnenmilieu.nl/
https://www.linkedin.com/in/arjenraue/
https://www.linkedin.com/in/atze-boerstra-234b6710a/

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl