Ontvang onze nieuwsbrief:

Produktontwikkeling rubriek 36 Innovatie als core business

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg

01 februari 2004: Afscheid van Jos Lichtenberg als voorzitter van Booosting en als auteur van deze rubriek met zijn 36e (en dus laatste) bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling.


Produktontwikkeling rubriek 36
Innovatie als core business


Dit keer een gedenkwaardige bijdrage aan de rubriek productontwikkeling. In januari heb ik mijn voorzitterschap van Booosting beëindigd en vierden we met Booosting het 15 jarig bestaan. Daarmee komt tevens een eind aan deze rubriek.

Als mensen mij thuis in mijn dorp vragen: Wat doe jij nu eigenlijk? Heb ik altijd moeite om het uit te leggen. Als ik termen als innovatie of productontwikkeling gebruik zie ik aan de hulpeloze blikken dat we niet op dezelfde golflengte zitten. Met wat voorbeelden lukt het dan wel om mij uit de situatie te redden en zelf verzoen ik mij dan met de gedachte dat het eigenlijk ook niet zo belangrijk is dat ik het in de Harmonie waar ik lid van ben, niet kan uitleggen. Een gesprek over muziek is daar ook beter op z’n plaats. Waarschijnlijk ben ik in ons dorp een wat vaag figuur, dat zijn brood met onduidelijke dingen verdient. Het zij zo.

Belangrijker is dat de participanten in het bouwproces het begrijpen. Innovatie en productontwikkeling stonden 15 jaar geleden in de bouw nog nauwelijks op de kaart. Ik heb het aan den lijve ondervonden, want A+, mijn bureau bestond toen acht jaar en ik moest nog behoorlijk aan de acquisitie trekken om aan de gang te blijven. De loop naar de constructeur of de bouwfysicus behoorde al tot de routines, maar bij een innovatietraject dacht niemand aan het inschakelen of in dienst nemen van een specialist.
Inmiddels is er wel wat aan het veranderen. De markt beweegt in een steeds hoger tempo en ik hoef bij klanten inmiddels veel minder vaak uit te leggen wat de toegevoegde waarde van een productontwikkelaar is. Steeds vaker heeft men een plan en een innovatiebudget. Niet alleen de industrie behoort tot de klanten, maar zelfs de handel, aannemerij en installatiebedrijven kloppen inmiddels ook aan. Dat moet ook wel, want in de veranderende markt is stilstand in feite achteruitgang en je kunt ook niet wachten tot de winst helemaal is opgedroogd en het water je aan de lippen staat. Innoveren kost immers tijd en voor er redelijkerwijs enige bijdrage van je inspanningen verwacht mag worden ben je al gauw een paar jaar verder.


Er is dus in 15 jaar wel degelijk wat veranderd. Nu is het wat arrogant om dat exclusief op het conto van Booosting te schrijven, maar dat we (Booosting met haar aangeslotenen) er een flinke bijdrage aan hebben geleverd is toch wel vrij zeker. Er zijn immers niet veel gelijkgestemde organisaties die het initiëren en faciliteren van innovatie als core-business hebben.

Tevreden terugkijken op 15 jaar Booosting en 4,5 jaar voorzitterschap mag wel even, maar ook weer niet te lang. Met achteruitkijken schiet je immers niets op en er is nog veel te doen. Harm Booomsma heeft inmiddels het voorzitterschap overgenomen en het is aan hem om samen met het bestuur en de aangeslotenen hard aan de toekomst te werken. Een plan om het invullen van de ambities met meer energie mogelijk te maken is ontwikkeld en aan de zijlijn blijf ik nog enkele maanden ondersteunen om de uitvoering van dat plan mede mogelijk te maken. Verder verlies ik natuurlijk niet mijn Booostinghart en zal ik ook mijn bijdrage, zij het vanuit een andere hoedanigheid, blijven leveren. Met de leerstoel ‘productontwikkeling’ in Eindhoven staat productontwikkeling weer een stuk steviger op de kaart en voor mij is het een nieuwe uitdaging om als hoogleraar op die stoel en mijn rol als professioneel productontwikkelaar een stevige bijdrage te leveren om verbeteringen in de bouw verder te versnellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slim bouwen waarover ik in deze rubriek al een aantal keren heb gerept.


Ik heb natuurlijk in besloten kring het bestuur bedankt voor het in meetrekken van de kar. Als voorzitter spring je altijd wat meer in het oog, maar je doet het zeker niet alleen. Er is echt bestuursbreed de laatste jaren een fantastische prestatie geleverd op menig terrein en die eer komt ons allen toe. Ik wil het huidige bestuur, de oud-collega bestuursleden en Jolanda daarom ook nog eens op deze plek bedanken voor de inspirerende samenwerking. Het heeft mij verrijkt, ik hoop jullie ook. Ook alle actieve aangeslotenen wil ik danken voor het mede invullen van wat Booosting is.

Met dit afscheid is ook een einde gekomen aan een reeks van 35 artikelen over productontwikkeling in de Booosting nieuwsbrief. Het wordt tijd voor wat nieuws, de core-business van Booosting. Intussen ga ik zelf vrolijk door met productontwikkeling. Ik kan trouwens niks anders.

Jos Lichtenberg

Oud-voorzitter Booosting

Hoogleraar Prodfuctontwikkeling TU/e Bouwkunde

Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #75

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl