Ontvang onze nieuwsbrief:

Produktontwikkeling rubriek 25 Productontwikkeling in de industrie = techniek + marketing Wie vult dat in?

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg

01 augustus 2001: Booosting voorzitter Jos Lichtenberg, directeur van Buro A+ buro voor bouw-productontwikkeling te Roermond, met zijn 25e bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling.


Produktontwikkeling rubriek 25
Productontwikkeling in de industrie = techniek + marketing. Wie vult dat in?


Het is heel erg Booosting om ontwerpen en maken met elkaar in verband te brengen. De ontwerper die direct met de makers wil communiceren en de maker die de ontwerpers (architecten, adviseurs, etc.) als essentieel deel van zijn markt, beter wil begrijpen. Mick Eekhout spreekt van ‘bridging the gap’. Het slechte nieuws is echter dat die gap nog erg groot is.
Architecten hebben wel toenemende belangstelling voor techniek. De opleidingen in Eindhoven en Delft spelen daar ook op in. Eindhoven is ontstaan vanuit een integratiegedachte en Delft kent Bouwtechnologie als invulling van deze behoefte. Beide leiden ‘zich voor techniek interesserende ontwerpers en bouwers’ op. Maar hoe zit het met de ‘zich voor ontwerpen en bouwen interesserende producenten’?

Helaas. De industrie kan niet terugvallen op afstudeerders die in de industrie de brugfunctie kunnen vervullen. Of zouden dezelfde ontwerpers ook bereid zijn om in de industrie te werken? Het is interessant om te bedenken hoe het zou zijn als de industrie architecten in dienst zou nemen om in de markt beter te kunnen communiceren met architecten. Om samen met architecten te werken aan de realisatie van ontwerpen, maar ook om signalen op te vangen en deze te vertalen naar zinvolle oplossingen en naar productontwikkelingen. De huidige repre-sentanten van de industrie blijken hiertoe niet in staat. Zij zijn opgeleid met de gedachte dat bouwen ‘handel’ is.

Om op de vraag terug te komen of ontwerpers bereid zouden zijn om die functie in te vullen is het antwoord: “Nee”. Net opgeleide architecten willen voor alles ontwerper zijn en een commerciële functie in de industrie staat voor de kersverse architect haaks op die ambitie.

De functie in de industrie is een soort vrije rol, iets wat tegen projectmanagement en productontwikkeling aanligt. Dit moet inhoud krijgen door ingenieurs op te leiden die een grondige training in marketingtheorie en marketingtechnieken hebben ondergaan. Een ingenieur die zich voldoende kan inleven in de drijfveren van de architect, een behoorlijke generalistische technische bagage heeft, maar vooral ook in marketing is getraind. Het netwerk naar de markt leidt dan weer als vanzelf tot prikkels voor productontwikkeling. Het vertalen naar producten vereist dan weer opnieuw een mix van marktkennis maar zeker ook van technologie. Een nieuw soort ingenieur, die zowel marketing als techniek in de bagage heeft, past in de zich snel wijzigende bouwmarkt. Wellicht dat een dergelijke invulling ook de sluipende devaluatie van het ingenieursberoep, zoals dat al ca. 30 jaar aan de gang lijkt te zijn, een halt kan toeroepen. Of verbeeld ik me die devaluatie maar?

Overigens is deze behoefte ook buiten de bouw gesignaleerd. In zijn afscheidscollege hoor ik Prof. H. van der Hart (TU/e, faculteit Technologiemanagement) over de Ingenieur in technology business spreken. Naast technologie is zo’n ingenieur getraind om veel contacten in de markt met afnemers te hebben en zich te verplaatsen in de positie en behoeften van de klant. De nieuwe ingenieur, die technologie en ‘customer value’ aan elkaar kan koppelen en tegelijkertijd ook intern door de technische kerncompetentie wordt geaccepteerd.

 

Jos Lichtenberg

Voorzitter Booosting
Directeur Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling

Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #63

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl