Ontvang onze nieuwsbrief:

Productontwikkeling rubriek 16 Bouwmarketing (4)

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg

01 december 1999: Booosting voorzitter Jos Lichtenberg, directeur van Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling te Roermond, met zijn 16e bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling.


Productontwikkeling rubriek 16
Bouwmarketing (4)


Sinds ruim een jaar is op deze plek al een paar keer geschreven over de aspecten van bouwmarketing. Maar wat is bouwmarketing nu eigenlijk? En wat is het dat ‘de bouw’ rechtvaardigt om een eigen marketing te claimen?

Marketing was tot 15 jaar terug een vies woord. Het paste in hetzelfde rijtje als winst, omzet en commercieel, etc. Dat is veranderd. Ontwerpers zoeken steeds meer direct contact met de industrie om ‘het maken’ te bespreken en te realiseren. Dat is niet alleen interessant voor de ontwerper, maar natuurlijk ook voor de industrie. Marketing is geen synoniem voor verkopen. Marketing heeft te maken met het gestructureerd zoeken naar vraag voor aanbod, en het ontwikkelen van aanbod voor een gesignaleerde vraag. Het heeft te maken met het opbouwen van relaties, en dat doe je niet door producten ‘aan te smeren of door de strot duwen’.

 

De moderne aanpak omhelst het zoeken van een oplossing voor een probleem. Naarmate de oplossing beter is en het probleem groter, neemt de waarde van marketing toe. Recht door zee uitgedrukt is marketing eigenlijk heel eenvoudig: ‘Je zoekt iemand met een probleem én met geld en daar help je hem vervolgens allebei vanaf’. Als je het probleem goed oplost, oogst dat respect en heeft men het geld er graag voor over. Makkelijk gezegd, maar als de oplossing er nog niet is, of als er wel een oplossing is, maar er nog allerlei projectgerichte aanpassingen gerealiseerd moeten worden, is dat nog een flinke kluif. En deze inspanning gebeurt lang voordat er sprake van een opdracht is.

Dit is een van de dingen die de bouw anders maakt dan veel andere branches. Uiteraard is er ruimte voor anonieme standaardproducten, maar zeker bij ‘zichtproducten’ speelt projectgericht maatwerk een belangrijke rol. De leverancier die dit aanvoelt en hierop inspeelt bedrijft in feite marketing van de bovenste plank. Dit tot groot genoegen van ontwerper en opdrachtgever die zo krijgen wat ze graag willen. De industrie als dienstverlener.
Maar dan ben je er nog niet. De ontwerper kan tevreden zijn, maar er is altijd nog een heel leger van andere betrokkenen dat je van je doel kan afhouden. Denk aan de aannemer, onderaannemers en adviseurs, die vaak innovatieremmend zijn (de goeden daar gelaten en die zijn natuurlijk niet voor niets Booostinglid geworden). Als leverancier die in het voortraject al flink wat energie in zo’n project heeft geïnvesteerd is het dan zaak waakzaam te blijven, om ‘een tent voor de deur te bouwen’, om niet om oneigenlijke redenen uit de boot te vallen.

De complexe marktstructuur, waarbij een aannemer inkoopt en de portemonnee trekt, en waarbij vele anderen (mee)beslissen of invloed uitoefenen op de inkoop, is ook kenmerkend voor de bouw.

 

Vandaar Bouwmarketing dus!

Jos Lichtenberg

Voorzitter Booosting
Directeur Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling

Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #54

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl