Ontvang onze nieuwsbrief:

Productontwikkeling rubriek 15 Productontwikkeling: du beau

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg Nieuw inbouwsysteem: de zgn. doos-in-doos-constructie

01 oktober 1999: Booosting voorzitter Jos Lichtenberg, directeur van Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling te Roermond, met zijn 15e bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling.


Productontwikkeling rubriek 15
Productontwikkeling: du beau


Na een aantal stukjes over de achtergronden van productontwikkeling, dit keer een kijkje in de keuken. Het is een illustratie van hoe je strategisch een (toekomstige) markt identificeert en daar concreet met een ontwikkeling op kunt in spelen. De trend van duurzaam bouwen (dubo) biedt kansen.

het probleem
Een bestaand casco van een doorsnee rijtjeshuis (exclusief fundering en gevels) levert al gauw zo’n 85 ton bouwpuin op. Gestort met een soortelijk gewicht van 1500 kg/m3 is dit ca.55m3. Van dit soort woningen en ook flatgebouwen dreigen er velen onverhuurbaar te worden. Het slopen van bijv. 100.000 woningen levert al 5.000.000m3 puin op: een berg van 100x100x550m3. In feite is dit de erfenis die wij jaarlijks in het land uitzetten. Kijkend naar de bestaande voorraad, ca. 6.500.000 woningen, is het probleem al gigantisch veel groter.

een mogelijke oplossing
In de bestaande bouw kunnen veel casco’s een verlengde levensduur krijgen door woningen te strippen (dit geeft slechts een beperkt deel van het afval) en het oude casco te voorzien van een flexibel (afbouw-)pakket. Waarschijnlijk is dit niet goedkoper dan nieuwbouw maar het beperkt wel de afvalstroom. Zo’n flexibel afbouwpakket moet dan wel zorgen dat de nieuwe woning weer aantrekkelijk wordt. Dit qua leefruimte en uitstraling (Du Beau) maar ook met betrekking tot onder meer thermische isolatie en geluidsisolatie.

In samenwerking met AFL te Heerlen ben ik recent gestart met de ontwikkeling van een inbouwsysteem gericht op het realiseren van een ‘doos-in-doos-constructie’ in bestaande casco’s. Het lost alle problemen als hierboven genoemd op en bovendien is hierin de verwarming geïntegreerd. Dit wordt bereikt door toepassing van een zgn. ‘lage temperatuur verwarming’ (zeg maar een vloerverwarming, maar dan ook in de wand en het plafond). Een voordeel is dat een dergelijk systeem gemakkelijk en rendabel kan worden aangesloten op duurzame energiebronnen als een warmtepomp of zonne-energie en dat het systeem in de zomer ten behoeve van koeling kan worden ingezet. Aan geïnteresseerden leg ik dat graag nog eens uit. Het risico van leidingbeschadiging bij het ophangen van een schilderij is opgevangen door een speciaal ontwikkeld profiel waardoor de leiding dieper in de wand kan komen te liggen en de warmte toch naar binnen wordt geleid. (zie afbeelding 3).

Het product is nog maar net in ontwikkeling en er wordt naar een proefproject gezocht. Er is octrooi op aangevraagd.

 

Une développement DUBOoosting.

Jos Lichtenberg

Voorzitter Booosting
Directeur Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling

Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #53

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl