Ontvang onze nieuwsbrief:

Nieuwe rubriek over Productontwikkeling. Rubriek 1: Produktontwikkeling en organisatie

Cover Booosting Special Produktontwikeling
Jos Lichtenberg

01 maart 1997: Vanaf heden treft u een meer bedrijfskundige bijdrage over productontwikkeling aan door Jos Lichtenberg van Buro A+ te Roermond. Naast directeur van dit buro voor bouwproductontwikkeling is hij algemeen bestuurslid van Booosting.


Nieuwe rubriek over Productontwikkeling
Rubriek 1: Produktontwikkeling en organisatie

Tot nog toe is er veel aandacht besteed aan projecten en producten vanuit het standpunt van vorm en technologie. Het prikkelen door het laten zien van creatieve oplossingen is één van de factoren die ondernemers aanzetten tot productontwikkeling.
Deze bijdrage zal gericht zijn op bedrijfskundige aspecten van productontwikkeling. Aspecten zoals
* hoe pak je het aan
* hoe formuleer je een strategie en
* hoe zit de markt in elkaar, zullen de inhoud bepalen.

In deze 1e aflevering staat de vraag centraal:

Waarom productontwikkeling?

“Stilstand is achteruitgang” is een gevleugeld gezegde. Een open deur wellicht. Voor sommige Booostingleden wel, voor velen ook niet.De omgeving (markt) is steeds aan veranderingen onderhevig. Regelgeving verandert, koopgedrag verandert, de organisatie van de bouw verandert en vooral de concurrentie verandert. Deze veranderingen bepalen de levenscyclus van een product.
Wachten tot het product in fase IV zit kan een ‘killing’ zijn.
Op z’n laatst in fase III is de tijd rijp om na te gaan denken over de instroom van nieuwe producten.
Vanuit Amerikaanse literatuur worden de nieuwe producten in fase I ‘Wild Cats’ genoemd. Fase II typeert men als ‘Stars”, fase III wordt omschreven als ‘Cash Cows”, terwijl fase IV te boek staat als ‘Dogs”.

In onderstaand schema ziet u de verdeling over de matrix:

 


Van belang is dat een onderneming producten heeft welke evenwichtig over dit schema verdeeld zijn, een gezonde ‘portfolio’ heeft, zoals dat heet. Over gezond of ongezond zijn regels op te stellen.
Deze en nog een aantal aspecten van productontwikkeling kunt u ook vinden in de SBR-publicatie Productontwikkeling voor de bouwmarkt: De tien belangrijkste succesfactoren

 

Jos Lichtenberg
Algemeen bestuurslid Booosting
Directeur Buro A+ buro voor bouwproductontwikkeling


Deze rubriek is verschenen in Booosting nieuwsbrief #38

Totaaloverzicht rubriek Produktontwikkeling

 

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl