Ontvang onze nieuwsbrief:

Uittreksel van de inleiding van het boek ‘Tussen Traditie en Experiment’

Uit het boek: Idee voor een deur van Jaap Koning

15 juni 1990: Het 1e Booosting Boek gaat over ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers in de bouw. Het is uitgegeven onder redactie van Jan Westra, TU Eindhoven. Hier het uittreksel van de inleiding.


Uittreksel van de inleiding van het boek ‘Tussen Traditie en Experiment’


Iedere bouwkundig ontwerper genereert bouwprodukten. Naast de toepassing van op voorraad geproduceerde bouwprodukten worden bijvoorbeeld kozijnen, trappen en dakranden steeds opnieuw bepaald. De variabelen zijn evenwel bekend en in de meeste gevallen betekent deze 'ontwikkeling' niet meer dan het opgeven van de in het werk opgemeten maten.

Soms gaat de ontwikkeling verder en worden onderdelen ontworpen en vervaardigd die met recht prototypisch kunnen worden genoemd: gevelbeplating, een goot, een dakconstructie voor het eerst toegepast volgens het ontwerp en de specificaties van een architect of een industrieel ontwerper.
De ontwerper die kennis en inzicht in de produktietechnische variabelen heeft is niet alleen aangewezen op het aanbod van bouwprodukten, hij kan zelf prototypische produkten ontwikkelen. Deze ontwikkel-ontwerpers zijn als de bouwmeesters van destijds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zij struinen de aanbodzijde af, zij laten zich inspireren door produkten en objecten uit andere sectoren. Zij proberen de voordelen van de produktie te koppelen aan de verwachte voordelen van de bouwwijze. Maar hoe inventief en belangrijk zij ook zijn als voorbodes, zij zijn geen ontwerpers van bouwprodukten voor een anonieme markt.


Bouwprodukten worden ontwikkeld voor toepasontwerpers. Een enkele maal wordt een prototypische oplossing in een bouwwerk -in aangepaste versie- verheven tot nulserie of proefproduktie. Zelden komt het als bouwprodukt op de markt. De haast neurotische drang tot vernieuwing is inherent aan het métier van de ontwerper die zelf ontwikkelt. Het is het type dat niet alleen bezeten is van het bouwkundig detail maar tevens een grote belangstelling aan de dag legt voor technische produkten die op het predicaat slim of sophisticated verdienen. Dat betekent alert reageren en geïnformeerd blijven met betrekking tot andere takken van nijverheid en de daarbij behorende produktietechnieken. Het beeld is vandaag de dag uiterst verwarrend. Technologie staat hoog in het vaandel. Milieu en toekomst worden aan elkaar geknoopt. Eenvoudige aanpasbaarheid en demontage worden gepropageerd. Na inspraak en innovatie lijkt het tegenwoordig voornamelijk te handelen om flexibiliteit, zowel op het terrein van de realisering, het gebruik, het onderhoud als de sloop. Doch de praktijk is hard. De gangbare bouwstromen kunnen niet worden onderbroken. Nieuwe technieken komen alleen in aanmerking indien een verbetering van de produktiviteit kan worden aangetoond.


BOOOSTING is een poging tegenstribbelende partijen nader tot elkaar te brengen en de bouwrompslomp op de bouwplaats te verminderen. Een boek dat op initiatief van BOOOSTING ontstaat moet dan ook doorspekt zijn van dat streven. Niet in louter wollige ontwerperstaal, maar ook in het idioom dat produktie-technologen, wetenschappers en beleidsondersteuners eigen is. Dat levert een interessante dwarsdoorsnede op.
Ik heb in mijn voorbereidingen aan de auteurs prikkelende teksten als inleiding op het thema voorgelegd . Zij reageren bevestigend of ontkennend. Ik heb hen gevraagd te putten uit eigen bronnen met betrekking tot afbeeldingen en inside information. Een boek over het fenomeen experiment als uitvloeisel van eigen ervaring op een eigentijdse vraag. Een antwoord dat niet zomaar past binnen de gangbare opvattingen van de bouwwijze en het bouwproces. Vandaar de titel, 'Tussen Traditie en Experiment'.

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl