Ontvang onze nieuwsbrief:

Verslag bijeenkomst Ahrend Design

bron: booosting nieuwsbrief #9, blz4

01 november 1991: Booosting organiseerde op 9 oktober 1991 een bezoek aan Ahrend Design. Hier een kort verslag mét een aantal citaten van Victor Mani, één van de sprekers.


Verslag bijeenkomst Ahrend Design


Het zwaartepunt van de presentatie van Ahrend Design betrof het tonen van de resultaten van de produktontwikkeling van Ductile, het door Booosting in gang gezette project voor een bouwsysteem voor werkplekken. Het project is uitgevoerd door Ahrend Design in samenwerking met Cepezed en in aanvang ook met Van Dam Fabriek van Plaatwerken.

Conclusie: Alhoewel de meeste gesprekspartners geïnteresseerd zijn en geïnformeerd willen blijven, blijven zij terughoudend en wachten tot Ductile in produktie is voordat er zaken worden gedaan.

Met name over de voortgang van de huidige activiteiten van Booosting en in hoeverre Booosting nieuwe initiatieven dient te ontplooien. Vanzelfsprekend kunnen de traditionele bijeenkomsten een nieuwe opzet krijgen, maar juist de behoefte aan probleemgerichte activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, blijkt actueel te zijn.

Kortom, een uitstekend verzorgde bijeenkomst en een zinvolle discussie. Hierna volgt nog een aantal citaten van Victor Mani.

 

Citaten lezing Victor Mani, architect te Rotterdam

 

De hoofdtaak van de architect blijft het maken van kwalitatief hoogwaardige architectuur. Dat is ontwerpen en organiseren en als je goed organiseert, dan kan je in goede samenwerking met specialisten datgene bereiken wat je met je ontwerp voor ogen hebt.

Ik vind Booosting dan ook een goed initiatief. Een initiatief waarbij naast architecten ook vertegenwoordigers van verschillende vakgebieden met eenzelfde geloof. Een geloof dat tot een beter produkt moet leiden. Een geloof in industrieel te vervaardigen gebouwdelen. Ondanks datzelfde geloof neemt de architect een bijzondere plaats in binnen Booosting. In tegenstelling tot de industrieel ontwerper en de producent, maakt hij unica. Hij ontwerpt een gebouw en geen, industrieel te vervaardigen, gebouwonderdelen. Dat doen de industrieel vormgevers en de producenten. Deze twee disciplines kennen elkaar dan ook goed (en ook steeds beter) want ze hebben elkaar direct nodig.

Maar juist de eerdergenoemde veelzijdigheid, die brede kennis, maakt de architect een geschikte partner in dit gezelschap. Hij kan in de eerste plaats een sterk initiërende en sturende rol spelen. Hierbij, en dit is essentieels voor initiatieven als Booosting, speelt de architect bij de realisatie van een bouwwerk een cruciale rol bij de keuze van toegepaste materialen en produkten. De industrieel ontwerper en de producenten ontwerpen en produceren. De architect past de resultaten van deze inspanning toe.

 

De doelstelling van Booosting, het bevorderen etc. zijn taken waarbij de architect een belangrijke rol kon vervullen. De drie O's daarentegen, zo kenmerkend voor de naam ‘Booosting’ zijn werkzaamheden voor de industrieel ontwerper en de producent.
Het meeste wezenlijke deel van de doelstelling, het resultaat, het ‘ter verhoging van de kwaliteit van de gebouwde omgeving', vraagt om nadere precisering. Als er bedoeld wordt dat er kwalitatief betere produkten op de markt ter beschikking komen, dan lijkt me dat een juiste interpretatie, maar dan is de omschrijving in de doelstelling op z'n minst misleidend. Als met kwaliteit bedoeld wordt 'de architectonische' kwaliteit, dan is dat hoog gegrepen en wellicht een onderschatting van wat dat inhoudt. Het is juist de taak en de verantwoordelijkheid van de architect om deze ongrijpbare, moeilijk te definiëren en zeker niet te kwantificeren omschrijving te realiseren.
Een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit.

Naarmate de architectonische kwaliteit minder aandacht krijgt, zal de architectuur zich steeds minder interesseren voor deze initiatieven. Het gevolg zal zijn dol onbekendheid zal leiden tot niet toepassen. En, dames en heren producenten en industrieel ontwerpers, het zal u allen duidelijk zijn, dat niet toepassen betekent niet meer ontwerpen, niet meer onderzoeken en niet meer ontwikkelen. Kortom, het mislukken van goed bedoelde initiatieven.

Tot slot: Booosting heeft slechts bestaansrecht wanneer het, met het beschikbare potentieel aan verschillende disciplines, in staat is de architectonische kwaliteit optimaal te dienen.

 

Marcel Vroom

 

aankondiging van deze activiteit

 

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl