Ontvang onze nieuwsbrief:

Triple B-concept Birds, Bees & Butterflies

Detail cover boekje Birds, Bees & Butterflies
Dirk Roosendaal

04 december 2017: Dirk Roosendaal is als tuin- en landschapsingenieur gespecialiseerd in begroeide daken en groene gevels.


Triple B-concept Birds, Bees & Butterflies

Speerpunt is zijn Triple B-concept waarmee hij een bijdrage wil leveren aan biodiversiteit en een betere leefomgeving. Een groen dak is duurzaam, energiebesparend, warmteregulerend, goed voor de waterbuffering, luchtzuiverend en het levert een kostenbesparing op.
In 2016 heeft hij het gelijknamige boekje uitgegeven met verhalen van zeven groene dakbezitters die hiermee "de stad verrijken en de werled mooier maken."
Filmpje Triple B | Bird’s Bees & Butterflies (1:33)

Hij heeft onlangs een waterretentie dak gerealiseerd, waar nu metingen op worden gedaan met Gemeente Leidschendam, Voorburg en Hoogheemraadschap Delfland.

Dirk is sinds twee jaar voorzitter van de branchevereniging VBB (Vereniging Bouwwerk Bergroeners). www.bouwwerkbegroeners.nl Vanuit deze functie neemt hij zitting in de NEN commissie Begroeide Daken. Deze normcommissie heeft begin 2017 de Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor begroeide daken gepubliceerd, met daarin bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.
meer info
NTA 8292 Begroeide daken


Dirk is tevens lid van de opdrachtgeversraad van de stichting GreenDeal Groene Daken. Gemeenten, bedrijfsleven, waterschappen, Rioned, Stowa, NIOO Wageningen e.a. werken aan een “verdienmodel” waarbij de waarden van ‘groenblauwe daken’ en/of multifunctionele daken inzichtelijk worden gemaakt voor diverse partijen. De focus ligt op o.a. biodiversiteit, waterretentie, belastingdifferentiatie (riool/waterschappen), Breeam, GPR.
meer info
GreenDeal Groene Daken
 

Dirk is eigenaar van Universal Greenfields en sinds 2011 aangesloten bij het Booosting netwerk.
Filmpje (1:46).

 

Naam:
Email:
Titel:
Commentaar:
Capcha:
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl