Ontvang onze nieuwsbrief:
Ontwerpwedstrijd

De MAX brug

dinsdag 04 juli 2006 / 13:00 - 19:00
TU/e faculteit Bouwkunde > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten & pers, € (pp) voor niet-aangeslotenen
Organisatie: Karel Vollers (TUD) en Arno Pronk (TU/e)

De Ontwerpwedstrijd Aanpasbaar Bouwen / ADAPTABLES voor studenten Bouwkunde.


De opdracht luidt als volgt:

- Ontwerp een zo groot mogelijke overspanning tussen twee 700 mm hoge tafels


- Bedenk een oplossing met in de lengte van de brug schuivende oplegpunten


- De brug hoeft alleen zijn eigen gewicht en een bekertje met water te kunnen dragen

 

- De brug dient minimaal 10 minuten vrij van de grond te blijven

 

- Alleen het gebruik van de beschikbaar gestelde adaptable materialen is toegestaan: 15 ballonen, 60 meter vliegertouw, 1 rol huishoudfolie, 100 satehprikkers van 30 cm, 1 bekertje met water en 1 schaar. Als er materiaal stuk gaat wordt het niet vervangen.

 

De winnaar is het team waarbij de tafelpoten bij de opleggingen het verst van elkaar staan.

 

De jury Het werk van de deelnemende studenten bouwkunde van een aantal Nederlandse en Europese universiteiten wordt beoordeeld door een deskundige Booosting jury, o.l.v. Harm Boomsma. Booosting stelt het winnende team een passende, aanpasbare prijs ter beschikking: een Ballonvaart!

 

De prijsuitreiking is gepland na de lecture van professor Yves Weinand van de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en de opening van de tentoonstelling van zijn werk.

Programma
13:00 verzamelen en uitleg
13:30 ontwerpwedstrijd
16:30 jurering o.l.v. Booostingvoorzitter Harm Boomsma
17:30 lezing & opening tentoonstelling Yves Weinand
18:00 prijsuitreiking
18:30 borrel


Met dank aan sponsor ABT !

 

50 jaar TU/e

Ter gelegenheid van 50 jaar Technische Universiteit Eindhoven organiseert de faculteit Bouwkunde van 3 t/m 5 juli een driedaags congres met als thema ADAPTABLES, met een keur aan sprekers uit binnen- en buitenland. Deze Booosting ontwerpwedtrijd vindt plaats op Super TU/esday 4 juli.

Het adaptieve gebouw heeft onze belangstelling doordat de wereld economisch, ecologisch en sociaal steeds sneller verandert. Daardoor zullen nieuwe en bestaande gebouwen zich binnen steeds kortere periodes moeten aanpassen aan de eisen van de tijd. Tijdens het congres gaat de aandacht uit naar de betekenis van en de motivatie voor het adaptieve gebouw, alsmede de nieuwe technieken en materialen die ons ter beschikking staan.

Het adaptieve gebouw kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn; bewegende gebouwen, uitvouwbare gebouwen, opblaasbare gebouwen, verplaatsbare gebouwen, flexibele gebouwen (IFD), het gebouw als (tijdelijk) onderdeel van een ander gebouw (de parasiet), het tijdelijke gebouw, het gebouw dat geschikt is voor meerdere functies, het gebouw van restmaterialen en het demontabele gebouw.
Een ander aspect is dat gebouwen niet langer kunnen worden gezien als iconen voor de eeuwigheid, maar beter als producten met een beperkte levensduur die na verschillende facelifts en transplantaties worden afgeschreven. De historische architectonische en stedenbouwkundige betekenis van gebouwen komt daarmee in een ander daglicht te staan. Hoe om te gaan met dit gegeven en wat is de betekenis ervan voor onze gebouwde omgeving?

Tijdens het congres zullen verschillende paviljoens, die inspelen op dit thema, worden tentoongesteld op het universiteitsterrein.
Aangeslotenen van Booosting die in het bezit zijn van een paviljoen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze tentoonstelling.

 

Klik hier voor een verslag van deze ontwerpwedstrijd.

 
Ada[tables logo 50 jaar TU/e Aanpasbaar gebouw
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2456 0127 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl