Ontvang onze nieuwsbrief:
Congres en expo

Booosting Experimenteert, industriële produktontwikkeling voor de bouw

vrijdag 18 november 1988 / 13:00 - 18:30
Restaurant Engels, Stationsplein 45, Rotterdam, zaal Kriterion > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten & pers, €0.00 (pp) voor niet-aangeslotenen
Organisatie: Anneke van Dijk

Stichting Industrieel Bouwen Nederland 'BOOOSTING' is op 31 augustus jongstleden opgericht en 'BOOOSTING experimenteert' is de eerste activiteit: een congres over industrieel bouwen en een presentatie van bouwprodukten en gebouwonderdelen die zijn ontstaan door de unieke samenwerking van architecten, industrieel ontwerpers en producenten.


booosting experimenteert
industriële produktontwikkeling voor de bouw


BOOOSTING opgericht

Stichting Industrieel Bouwen Nederland 'BOOOSTING' is op 31 augustus jongstleden opgericht. De letters BOOOSTING zijn een afkorting van het Be­vorderen van het Ontwerpen, Ontwikkelen en Onderzoeken als STichting van INdustriële Gebouwonderdelen.

Als primair doel stelt de Stichting: Het stimuleren van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en toepas­sen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen ter ver­hoging van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
Dit doel denkt ze te bereiken door zich te concentreren op:
• Het bevorderen van onderlinge contacten tussen architecten, industrieel ontwerpers, producenten van bouwprodukten en gebouwdelen en technisch adviseurs;
• Het uitdragen en verspreiden van de resultaten van dit ontwerpen, ontwik­kelen, onderzoeken en toepassen onder de professionele opdrachtgevers, overheid, collega architecten, industrieel ontwerpers, adviseurs, producen­ten en uitvoerende bedrijven;
• Het uitdragen van de verworven kennis naar de opleidingsinstituten voor architecten en industrieel ontwerpers om studenten te confronteren met de betekenis van materiaaltoepassing en produktie- en bouwmethoden, ter verhoging van het nivo en kennis en kunde bij studenten.

Het bestuur van BOOOSTING wordt gevormd door:
lr. J. Brouwer - Brouwer Associates - voorzitter
lr. J. Westra - TU Eindhoven - vice-voorzitter
lr. M. Eekhout - Octatube - secretaris
lr. M.Vroom - Landmark - penningmeester
lr. R. Hoes - Hoogovens
F. Kramer - industrieel ontwerper
F. Bronswijk - General Electric Plastics

'BOOOSTING experimenteert'

Dit jaar heeft BOOOSTING getracht samenwerkingsverbanden van architec­ten, industrieel ontwerpers en producenten te vormen die gezamenlijk een gebouwonderdeel c.q. gebouwprodukt ontwikkelen. Door het organiseren van gecombineerde lezing- en discussieavonden bestaat de mogelijkheid over het onderwerp industrieel bouwen te filosoferen. Een nieuwsbrief infor­meert de betrokkenen over de status quo van BOOOSTING. De ontwikkelin­gen van de diverse samenwerkingsverbanden worden gepresenteerd onder de titel: 'BOOOSTING experimenteert' en zijn vastgelegd in de brochure 'Booosting experimenteert'.


Op 18 november aanstaande zal de officiele opening van de presentatie plaatsvinden. Wij hebben het genoegen u uit te nodigen om gedurende de middag met ons mee te 'experimenteren'. Om 13.00 uur verwachten wij u in het Kriterion te Rotterdam. Hier zal tijdens de middag een congres rond industrieel bouwen plaatsvinden. Een architect, een industrieel ontwerper en een producent zullen onder andere de veranderende rol in het bouwproces bespreken. Tevens zal er een algemene beschouwing over industrieel bouwen worden gegeven. Vervolgens, rond 17.00 uur zullen de genodigden zich verplaatsen naar de presentatieruimte van ioN en zal prof. ir. Tjeerd Dijkstra de presentatie openen.

 

 

 

programma

congres industrieel bouwen
13:00 Ontvangst en registratie
13:20 Inleiding

Ir Jan Brouwer - Voorzitter bestuur BOOOSTING

13:30 Bouwen: 2000 jaar ontwikkelingstijd!

Michiel Cohen - Architectenburo cepezed
14:00 ARCHlndus & TECTrieel
Ir. Jaap Koning - Koning Buro voor industrieel ontwerpen
14:30 pauze
15:00 De specialist producent in de bouw
Ir. Mick Eekhout - Octatube Space Structures bv
15:30 There's noSign like Design
Ir Jan Westra - Docent Archineering TU Eindhoven
16:00 Discussie & afsluiting

Ir Jan Brouwer - voorzitter bestuur BOOOSTING
16:45 Verplaatsen richting stichting ioN

 

expo 'BOOOSTING experimenteert'

17:00 Ontvangst

Drs Ir Hans Kamphuis - directeur Stichting ioN
17:05 Opening expo 'BOOOSTING experimenteert'

Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra
17:20 - 18:30 Borrel

 

locaties

13:00 - 16:45 congres industrieel bouwen

Restaurant Engels, Stationsplein 45, Rotterdam (zaal Kriterion)

 

17:00 - 18:30 expo 'BOOOSTING experimenteert'

St. industrieel ontwerpen Nederland (ioN), Weena 745, Rotterdam


deelname
De deelname aan het congres is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Het is mogelijk om met meerdere mensen van deze uitnodiging gebruik te maken. 

bezichtiging

De presentatie wordt van 21 november 1988 tot en met 13 januari 1989 bij de Stichting industrieel ontwerpen Nederland (ioN), Weena 745 te Rotterdam gehouden en is op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen.

meer info
Anneke van Dijk

p/a Winkelman en Van Hessen

Bankaplein 3 - 2585 EV Den Haag

 

 


..

antwoordkaart
\
•np aangewen hetgeen wan toepassing Is
naam bedrijf \ ' kevanDijk
,R-'ó lfétmanageme t1
naam persoon
;
adres
postcode '


pl:1ats telefoon

P Br,ff\ 1\w1lt
3<} -t.JG Rott erJmil

ik zal met personen op 18 november aanstaande aanwezig zijn
svp namen en adressen toevoegen.


congres D Engels
het kriterion stationsplein 4S rotterdam

opening □ loN
weena74S v
rotterdam 010 - 41111 44

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2456 0127 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl