Ontvang onze nieuwsbrief:
Presentatie aangeslotenen

Presentatie Booosting Ontwerpers ZNL

dinsdag 06 december 1994 / 13:00 - 17:00
Kantoor van de Toekomst, In het Bolduc Office Center, Utopialaan 22, Den Bosch > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Jan Westra

Eén van de uitgangspunten van Booosting is de participanten in het bouwproces in een vroeg stadium met elkaar te confronteren, Het is die dialoog die het bouwproductontwikkelingsproces interessant en mogelijk succesvol kan maken.


Presentatie Booosting Ontwerpers ZNL


Daarom is Booosting van mening dat men elkaars werkwijze moet kennen en liefst ook begrijpen. Aan het woord zijn dit keer de ontwerpers. Ze zullen visie en praktijk naar buiten brengen. Dit doen ze door korte bureaupresentaties te combineren met aandacht voor bouwproduktontwikkelingen.

 

Wat komt er allemaal bij realisatie van een bouwwerk kijken?

Als er produktontwikkelingen zijn, hoe gaat dat?

Hoe pakken deze bureaus een dergelijke ontwikkeling aan?

Wat zijn de grenzen aan het 'kunnen' van bureaus?

Waarschijnlijk heeft u zelf ook vragen, die u tijdens deze bijeenkomst kunt voorleggen.

 

Wie leest er tegen? Dat wordt Chriet Titulaer in hoogst eigen persoon. Met een lezing over, hoe kan het anders, toekomst en ontwerpen.

 

In navolging van Rotterdam nu een presentatie van deze Booosting Ontwerpers uit Zuid-Nederland:

 

Ad van Berlo Industrial Design

Bureau voor industrieel ontwerpen - Eindhoven

Het ontwikkelen van een 'heldere, integrale bedrijfsidentiteit' op basis van onderzoek naar bedrijfsdoelstellingen, -technologie, maatschappelijke waarden en marktontwikkelingen en deze toepassen op alle uitingen van een bedrijf. Door een duidelijke ontwikkelingsstructuur vormen onze werkzaamheden voor product en grafisch ontwerp een verbindende factor tussen diverse disciplines zoals research, development, verkoop, marketing en produktie. Hierdoor ontstaan succesvolle innovatieve producten met optimale marktkansen.

Hubert-Jan Henket bna architecten
Architectenbureau - Boxtel

Tijdens de ontwerpprocessen binnen ons bureau zijn er altijd aanleidingen om van bouwonderdelen ontwikkelde producten te maken
• vormgeving als gevolg van nieuwe produktiemethoden en nieuwe produktiemethoden als gevolg van gewijzigde ontwerpopvattingen
• het optimaliseren van materiaaleigenschappen.
• het samenvoegen van installatietechniek en bouwtechniek.

Tj’ièn Design
Ontwerpbureau voor architectuur en produktontwikkeling - Den Bosch

Tj’ièn Design stelt zich doel in haar ontwerpen een synthese te bereiken tussen uiteenlopende criteria, zoals functionaliteit, esthetiek en economie. De meer dan 15 jaar internationale ervaring in bouwverwante bedrijven vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron. Individuele eisen van opdrachtgevers en een snel veranderende wereld vragen om inventiviteit en creativiteit bij het bereiken van optimale resultaten.

ir Frank van Waes, buro voor Architektuur
Architectenbureau - Eindhoven

Aanpasbaar bouwen biedt mensen, ook op langere termijn., leefruimte. Maatschappelijke en technische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Gebouwen mogen dit door hun vorm en materiaalgebruik niet blokkeren. Aanpasbaarheid dient vanaf het begin in het P.v.E. te worden ingepast. Hierdoor wordt vroegtijdige sloop, kapitaal- en energieverlies door inefficiënt gebruik van onze gebouwde omgeving voorkomen. Ecologisch bouwen gebruikt de techniek en de menselijke fantasie.

 

n.b.

Het Kantoor van de Toekomst is gevestigd in het Bolduc Office Center en gebouwd in 1993 in navolging op het Huis van de Toekomst (1989). Beide initiatieven zijn van Chriet Titulaer.

 Titulaer voor het Huis vd Toekomst

 


verslag van deze activiteit

 

Kantoor van de  Toekomst is ngevetigd in Bolduc Office Center Den Bosch Cover boek Kantoor van de Toekomst (1991)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl