Ontvang onze nieuwsbrief:
Symposium

Vernieuwende materialen, technieken en componenten voor de bouw

woensdag 14 december 1994 / 08:45 - 17:00
TU Delft fac. Bouwkunde, BERLAGEWEG 1, DELFT > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten & pers, €275.00 (pp) voor niet-aangeslotenen
Organisatie: Anneke van Dijk

Een symposium georganiseerd onder auspiciën van de afstudeerrichting Bouwtechnologie door de leerstoel Produktontwikkeling van de faculteit der Bouwkunde in samenwerking met Booosting; te houden op 14-12-1994 in het gebouw voor Bouwkunde Technische Universiteit te Delft.


Vernieuwende materialen, technieken en componenten voor de bouw

In de geprogrammeerde reeks symposia van de leerstoel Produktontwikkeling is een studiedag opgenomen met als titel: 'Vernieuwende materialen, technieken en componenten voor de bouw’.

 

Inspiratie voor dit onderwerp komt voort uit onder meer de volgende gedachten:
• De problematiek van het ontwerpen van gebouwen is vervlochten met zowel de techniek op de bouwplaats (uitvoeringstechniek) als met de techniek van het vervaardigen componenten (productietechniek). De architect is van oudsher vertrouwd met de bouwplaats en in veel minder mate met de componenten-industrie.


• Het vervaardigen van componenten geschiedt in een industriële omgeving, die zich niet altijd goed verstaat met het logistieke regime van de bouwplaats.

 

• In de bouw neemt, anders dan bijvoorbeeld in de vliegtuigbouw, technologische research geen vooraanstaande plaats in. (Minder dan 0,5% van de omzet wordt in de bouwnijverheid aan R&D besteed).


• Technologische ontwikkelingen binnen andere bedrijfstakken dan de bouw kunnen onder zekere voorwaarden een belangrijke spinoff hebben naar de bouw.

 

• De industrie is geïnteresseerd in een zo breed mogelijk afzetgebied van zijn produkten.


• Kennis van in de bouw weinig of niet toegepaste materialen en produktietechnieken kan voor architecten een bron van inspiratie zijn bij het ontwerpen van nieuwe typen bouwcomponenten.


• In de sfeer van de buitenhuid en van de installaties en voorzieningen is in de bouw een groeiende behoefte aan technologische hoogwaardige componenten, waarbij wordt uitgekeken naar bedrijven met een grote expertise op het gebied van industrieel vervaardigde elementen en componenten.

Bovengenoemde punten leiden tot de gedachte dat kennisname door participanten uit het proces van bouwvoorbereiding omtrent ontwikkelingen op het gebied van materialen, technieken en produkten uit andere takken van de construerende industrie een injectie zouden kunnen geven aan de vernieuwing van ontwerp en productie in de bouw. De wijze, waarop e.e.a. tot architectonische inspiratie kan leiden, zal blijken uit de voordrachten van Richard Hordon en Jan Kaplický.

programma
8:45 Ontvangst
9:10 Introductie
9:20 Invloed van branchevreemde technieken op produktontwikkeling in de bouw
Prof. dr ir Mick Eekhout TU Delft fac.BK

 

10:00 Recyclebaar ontwerpen van consumentenproducten
Drs ir V. Geelen Philips Competence Centre Plastics Eindhoven

 

10:40 Koffiepauze
11:10 Plaatomvormen voor kleine series
Ing. W. Laging Fokker Drechtsteden Papendrecht

 

11:50 Nieuwe aluminiumconstructies voor openbare voertuigen
J. Zehnder Alusuisse Zurich duitstalig

 

12:30 Lunchpauze

13:30 Technische ontwikkelingen in vliegtuigconstructies

Prof. Ir L.B. Vogelenzang TU Delft fac. L&R

 

14:10 Composieten en hun toepassingen
Ir. A. Beukers T Delft TU Delt fac. L&R

 

14:50 Theepauze
15:20 Technologie-overdracht in de architectuur engelstalig
Richard Hordon architect Londen

 

16:00 Technologie als architectonisch concept engelstalig
Jan Kaplicky architect Londen

16:40 Afsluiting

 

toegangsprijs is weergegeven in ƒ

Peanut van Jan Kaplický/Future Systems - Project 124,1984 (© Deutsches Architekturmuseum) Yacht House - Richard Hordon (bron: detail-online.com)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl