Ontvang onze nieuwsbrief:
Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel 1997: Virtual reality in Zeeland

vrijdag 17 januari 1997 / 15:00 - 19:30
Deltapark Neeltje Jans, Eiland Neeltje Jans, Faelweg 5, 4354 RB VROUWENPOLDER > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten, pers en niet-aangeslotenen
Organisatie: Eric Vreedenburgh

De Stichting Delta Expo heeft de architect Ashok Bhalotra (Kuiper Compagnons) de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een masterplan met als doel de recreatieve en educatieve functie van het voormalig werkeiland van de Oosterscheldedam, de Neeltje Jans uit te breiden. Het leidende idee was dat natuur en cultuur met elkaar in verband zouden worden gebracht.


Nieuwjaarsborrel: Virtual Reality in Zeeland

Het kunstmatige eiland, onderdeel van de meest geavanceerde, door mensen gemaakte zeewering, diende te worden getransformeerd in een duinlandschap. Als eerste wordt nu de Lijn van Wind en water ontwikkeld, met het Waterpaviljoen als belangrijkste onderdeel. De expositie in dit paviljoen is gebaseerd op de kringloop van het water die met name via zintuigelijke waarneming, fascinatie wil oproepen. Het vertegenwoordigt water in al zijn gedaanten: gletsjer, mist, damp, regenboog, bron, pool, zee ijs, helder, vervuild en zoet en zout. Het paviljoen heeft een zoet- en een zoutwaterdeel.

zout
Het zoutwaterdeel is naar ontwerp van Kas Oosterhuis van ONL. In het ontwerp van Kas Oosterhuis heeft de 3D-schets in de digitale ruimte het gewonnen van de tweedimensionale architectuurtekening. De computer is vanaf het begin gebruikt als een 'concept-versneller' en bleek ongekende mogelijkheden te bieden om fantasie en intuïtie nader uit te werken. Een mutatie van de architectuur. De computer in dienst van een verlangen naar een zuiver sculpturale vormvernieuwing.

zoet
De architecten van NOX nemen het zoetwaterproject voor hun rekening. Lars Spuybroek gaat uit van het hybridiseren van architectuur en informatie. Hij werkt met geometrieën die niet eenduidig zijn en niet uit één onderdeel te ontwikkelen. Het hele idee is gebaseerd op een metamorfose. Er vindt een continue menging van verschillende media plaats, waardoor onderdelen ontstaan die noot getekend (al dan niet met de computer) zouden kunnen worden en een architectuur waarbij een continue heroriëntatie van het lichaam verlangd wordt. NOX streeft naar het opnemen van de motoriek van het menselijk lichaam in de architectuur.

Deze bijzondere vorm van vloeibare architectuur uit zich als een gladde sculptuur boven het duinzand en het water. Als een klein eencellig organisme, een hydra, een zeekomkommer, een enorme gestrande walvis. 

 

Een nieuwe vorm van architectuur - Nieuwe vormen in de architectuur

programma
15:00 Ontvangst in Delta Expo
15:15 Het Zout door Kas Oosterhuis - ONL Rotterdam
15:45 Het Zoet door Lars Spuybroek - NOX Architecten Rotterdam

16:15 Rondleiding

 

17:00 De Bouw door Gert van Kralingen

Walcherse Bouwunie Grijpskerk
17:30 De Inrichting door Rogier de la Rive Box

BRS Premsela Vonk Amsterdam

 

18:00 Mosselmaaltijd
19:30 Einde

U bent van harte welkom!


Verslag Nieuwjaarsborrel 1997

zout-zoet zout zoet
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl