Ontvang onze nieuwsbrief:
Jubileum

Booosting 25! Bouwinnovatie maakt de toekomst

woensdag 11 december 2013 / 14:15 - 19:00
Glazen Zaal -Beurs van Berlage, Damrak 243 - 1012 ZJ AMSTERDAM > bekijk op de innovatiekaart
Gratis voor aangeslotenen, studenten & pers, €100.00 (pp) voor niet-aangeslotenen
Organisatie: Joost Heijnis

31 augustus 2013 werd Booosting 25! Op woensdag 11-12-’13 vieren wij dat graag met u.


!BOOOSTING 25! 

Bouwinnovatie maakt de toekomst

1988 - 2013
Sinds de oprichting van Booosting in 1988 hebben de aangeslotenen talrijke en uiteenlopende ervaringen opgedaan met bouwinnovaties. Met die ervaring, kennis en visie is een zestiental aangeslotenen gevraagd een toekomstvisie te vormen voor de maatschappij, de bouwsector, de gebouwde omgeving én Booosting. De auteurs zijn uitgedaagd niét in het verlengde van hun huidige beroepspraktijk te denken en dat levert verfrissende en verrassende resultaten op.

programma 111213

Voor het jubileum heeft Booosting aan een aantal game changers gevraagd hun visie te geven op de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden en welk effect die heeft op de bouwsector. De vier sprekers vertegenwoordigen organisaties die met een geheel eigen invalshoek naar de bouw kijken en reageren op actuele maatschappelijke vraagstukken. Hun inleiding zal de discussie over de toekomst van de bouw en de rol die wij allen daarin spelen, op scherp zetten.

Paulus Jansen SP Tweede Kamerlid en bouwkundige
Wat mag verwacht de opdrachtgever van de bouwer verwachten en vice versa? Hoe zou dit geborgd moeten worden en wat kan de overheid hierin betekenen?

Guus Berkhout Triodos Bank
Wat hebben we nodig om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en hoe wordt dit gefinancierd?

Peter Boelhouwer TU Delft - OTB
Wat zijn de trends in de woningmarkt en wat doet de overheid? De bouw innoveert wel, maar is dit voldoende?

Eric-Jan de Rooij Lingotto
Welke waarden spelen bij projectontwikkeling nieuwe stijl een rol? Wat is het nieuwe speelveld?

Een belangrijke rol is weggelegd voor moderator en dagvoorzitter Bert Lieverse VMRG. Hij zal u vragen om vanuit verschillende invalshoeken naar de presentaties te luisteren om vervolgens een inspirerende discussie met elkaar aan te gaan.

boek Glimpses of the future
Onder redactie van een van onze oprichters Mick Eekhout wordt in het jubileumboek Glimpses of the future in een zestiental essays de toekomst van en de kansen voor de bouw én voor Booosting beschreven. Naast Eekhouts eigen koepelessay komen onderwerpen aan bod als nieuwe woningbouwopgaven, de doordraaiende ontwerpwereld, robotisering, overbevolking en materiaalhergebruik, integraal ontwerpen, het gebouw als interface, energie-decentralisatie etc.
Elke jubileumgast ontvangt een exemplaar van het boek.

 

Boook the date! 11-12-’13; vanaf 14:15u Booosting 25! 

U bent van harte welkom!

 

programma

sponsoring

Octatube 1988: bouw 1e kozijnloze glasconstructie in BvB én oprichting Booosting
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie | T 06-2211 4701 | E info@booosting.nl | W www.booosting.nl